Cena Jána Bahýľa 2022

Cena Jána Bahýľa 2022

Úrad priemyselného vlastníctva SR vyhlasuje CENU JÁNA BAHÝĽA za rok 2022 s cieľom oceniť slovenskú osobnosť za mimoriadne hodnotné prínosy a riešenia v oblasti vynálezcovskej činnosti a prínos v oblasti vedy a výskumu. Nominácie je možné zasielať do 15. marca 2023....
Cena Vynález roka 2022

Cena Vynález roka 2022

Úrad priemyselného vlastníctva SR vyhlasuje CENU VYNÁLEZ ROKA za rok 2022 za vynález s hospodárskym a spoločenským prínos v národnom i medzinárodnom kontexte. Nominácie je možné zasielať do 15. marca 2023. Viac informácií nájdete...