Cena za transfer technológií na Slovensku 2023

Cena za transfer technológií na Slovensku 2023

Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlasuje súťaž CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU 2023 a pozýva vedeckovýskumné inštitúcie k zapojeniu sa do 11. ročníka celoslovenskej súťaže. Súťaž prebieha v troch kategóriách: INOVÁCIA – je určená pre...
Cena Vynález roka 2022

Cena Vynález roka 2022

Cieľom súťaže Cena Vynález roka 2022 je prispieť k pozdvihnutiu vedecko – technickej tvorivosti na Slovensku a priemyselno-právnej ochrane jej výsledkov a propagovať hodnotné slovenské technické riešenia. Do súťaže sa môžete prihlásiť do 15. marca 2023. Úrad...