Súťaž: Cena za transfer technológií na Slovensku

Súťaž: Cena za transfer technológií na Slovensku

10. ročník súťaže CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU je otvorený – prijímame nominácie! Súťaž je určená pre inovácie, technické riešenia a ich pôvodcov ako aj počiny s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku pochádzajúcich výhradne zo...
Spoločensky inovatívna firma

Spoločensky inovatívna firma

Za inovatívne riešenia spoločenských problémov, tzv. sociálne inovácie Ocenenie Spoločensky inovatívna firma udeľujeme firme (alebo skupine partnerov), ktorá v roku 2021 zrealizovala výnimočný projekt alebo aktivity zamerané na inovatívne riešenia spoločenských...