PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

 

Monitorovacie zariadenie záchranných zložiek

PUV 50061-2023

doc. Ing. Patrik Šarga, PhD.; Ing. Róbert Rákay, PhD.;

Elektronická kontrola napnutia pasu kontinuálnych dopravných systémov pre digitálnu transformáciu

PUV 50062-2023

prof. Ing. Ján Šaliga, PhD.; prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.; doc. Ing. Peter Michalik, PhD.; prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD., MBA;

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Rezonančný expanzný systém pre znižovanie emisií spaľovacích motorov

PUV 50085-2022

doc. Ing. Michal Puškár, PhD.; Ing. Pavol Tarbajovský;

Priemyselná využiteľnosť:

Rezonančný expanzný systém pre znižovanie emisií spaľovacích motorov je určený pre motory využívajúce pokročilé technológie spaľovania zmesi a ako súčasť systému kompresného zapaľovania homogénnej zmesi prispieva k riešeniu aplikačných problémov tejto technológie a k redukcii emisií.

 

Aditívum do ohrevných sústav s kvapalinovým obehom

PUV 50087-2022

prof. Ing. Radim Rybár, PhD.; doc. Ing. Martin Beer, PhD.; Ing. Jana Rybárová, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Aditívum do ohrevných sústav s kvapalinovým obehom je využiteľné na úpravu vlastností teplonosných kvapalín vo vykurovacích systémoch s cieľom zníženia nákladov na pohon čerpadiel, prevenciu korózie a inkrustácie, zníženie hlučnosti a predĺženie životnosti týchto zariadení. Aditívum do ohrevných sústav s kvapalinovým obehom je použiteľné najmä v systémoch s nižšími prevádzkovými teplotami, ako sú sústavy podlahového vykurovania, strednoteplotné solárne systémoch a ohrevné systémy s tepelným čerpadlom, keďže s nárastom teploty môže postupne dochádzať k zníženiu doby životnosti teplonosnej kvapaliny v dôsledku možnej postupnej oxidácie parafínovej zložky.

 

Prostriedok na uvoľňovanie upchatých potrubí

PUV 50088-2022

prof. Ing. Radim Rybár, PhD.; doc. Ing. Martin Beer, PhD.; Ing. Jana Rybárová, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Prostriedok na uvoľňovanie upchatých potrubí je využiteľný na uvoľňovanie upchatých odpadových potrubí predovšetkým z toaliet a sanity, ako aj uvoľňovanie upchatých dažďových zvodov.

 

Kužeľové madlo na posilňovanie paže

PUV 50100-2022

Mgr. Gabriel Harčarik, PhD.; Ing. Jozef Török, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Kužeľové madlo na posilňovanie paže je možné využívať vtedy, ak je potrebné precvičiť svalové partie ruky, predlaktia v procese rehabilitácie, alebo posilnenia pohybového aparátu ruky a paže v športe. Možnosť zmeny úchopu a osadenia viacúčelového madla na posilňovanie paže umožňuje zapojenie rôznych svalových segmentov proti záťaži, vďaka čomu sa dosiahne zapojenie širšej škály svalových partií hornej končatiny.

 

Fixátor diviačej trofeje

PUV 50101-2022

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH; Ing. Branko Štefanovič; Ing. Bibiána Ondrejová; Ing. Viktória Rajťúková, PhD.; Ing. Miroslav Kohan, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Fixátor diviačej trofeje je priemyselne využiteľný pri výrobe a skladaniu trofeje diviačích klov, kde je požadovaná univerzálnosť uchytenia diviačích klov rôznych veľkostí.