UDELENÉ PATENTY

Zariadenie pre polohovanie zariadení a prenos dát o výrobku využívajúce technológiu LiFi

PP 50024-2018

prof. Ing. Milan Oravec, PhD.; doc. Ing. Marek Šolc, PhD.; Ing. Marek Fic

Priemyselná využiteľnosť:

Vynález je využiteľný v plnoautomatizovaných výrobných celkoch, kde sa požaduje informácia o všetkých doposiaľ vykonaných operáciách s resp. na výrobku, pri automatizovanom zbere dát pre systémy Big data, šetrení priestoru pamäťových cloudov,. Výrobok má k dispozícii v konkrétnom kroku výroby všetky parametre pre identifikáciu kvality pomocou informácií v elektronickej podobe, zvýšenie rýchlosti prenosu dát o výrobku a dostupnosť dát pre okamžité rozhodnutie o prepustení výrobku pre následné operácie.

 

 

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Pružný kovový zberač pre elektrické stroje a prístroje s kontaktmi vo forme uhlíkových kief

PUV 50091-2022

doc. Ing. Darina Matisková, PhD., MBA; doc. Ing. Peter Koščák, PhD., Ing. Paed. IGIP;

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie podľa navrhovaného riešenia je možno využiť hlavne v zariadeniach ako napr. v regulačných transformátoroch, autotransformátoroch, alebo potenciometroch vinutých odporovým drôtom. Tieto zariadenia sú používané vo všetkých odvetviach priemyslu a ostatných odvetví, kde je používaná meracia a riadiaca prístrojová technika.

 

Zariadenie na meranie individuálnej psychofyziologickej záťaže letového inštruktora

PUV 50102-2022

Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc.; doc. Ing. Peter Kaľavský, PhD.;

doc. Ing. Róbert Rozenberg, PhD., Ing.-Paed; Mgr. Martin Kelemen;

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie pre určenie individuálnej psychofyziologickej záťaže letového inštruktora v rámci leteckého výcviku je primárne využiteľné v organizáciách schválených pre letecký výcvik žiakov všeobecného letectva, študentov leteckých vzdelávacích inštitúcií – pilotov, pilotov obnovujúcich alebo rozširujúcich si oprávnenia, v organizáciách schválených národnou leteckou autoritou využívajúcich prácu letových inštruktorov. Sekundárne využitie nachádzame v leteckých podnikoch v oblasti leteckej dopravy pre monitoring a prácu s letovými inštruktormi (examinátormi) v rámci viacposádkových lietadiel v leteckej doprave.

Terciárne využitie zariadenia nachádzame v oblasti orgánov štátneho odborného dozoru v letectve, u pilotov – letových inštruktorov (examinátorov), najmä v oblasti kontroly, obnovy a odborného dozoru.

 

Rektifikačná fixačná podložka

PUV 50103-2022

prof. Ing. Radim Rybár, PhD.; doc. Ing. Martin Beer, PhD.; Ing. Jana Rybárová, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Rektifikačná fixačná podložka je využiteľná ako montážny prvok pre skrutkové spoje vo sfére výroby – skladania finálneho výrobku z viacerých častí alebo inštalácie finálneho výrobku na miesto určenia, kde je potrebné alebo výhodné mať možnosť plynulého zosúlaďovania polohy častí výrobku, alebo inštalačnej polohy výrobku – montovaného objektu v požadovanej finálnej polohe, ktorá je plne fixovateľná v smere dvoch alebo troch na seba kolmých osí. Príkladom takéhoto využitia môže byť zostavovanie nábytku a jeho inštalácia v priestore alebo inštalácia priemyselných zariadení a stacionárnych strojov vo výrobných halách.