PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

Merací systém na meranie dynamických zmien teploty v cylindrických mlecích komorách

PP 50083-2023

Ing. Patrik Jacko, PhD.; Ing. Matej Bereš, PhD.; RNDr. Matej Baláž, PhD. (Ústav geotechniky SAV)

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Kombinácia bezškálová skrutka – skrutkovač

PUV 50101-2023

prof. Ing. Radim Rybár, PhD.; doc. Ing. Martin Beer, PhD.; Ing. Jana Rybárová, PhD.;

Senzorická hra s kvalitatívnym určovacím parametrom

PUV 50102-2023

prof. Ing. Radim Rybár, PhD.; doc. Ing. Martin Beer, PhD.; Ing. Jana Rybárová, PhD.;

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Zariadenie na meranie individuálnej psychofyziologickej záťaže riadiaceho letovej prevádzky

PUV 50020-2023

Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc.; doc. Ing. Peter Kaľavský, PhD.; doc. Ing. Matej Antoško, PhD.; Mgr. Martin Kelemen;

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie na meranie individuálnej psychofyziologickej záťaže riadiaceho letovej prevádzky je využiteľné v edukácii študentov leteckých vzdelávacích inštitúcií a vo výcvikových organizáciách schválených národnou leteckou autoritou pre výcvik riadiacich letovej prevádzky. Ďalej toto technické riešenie má uplatnenie v organizáciách poskytujúcich letové prevádzkové služby vo vymedzenom vzdušnom priestore, ako je služba riadenia, informačná služba a pohotovostná služba. Ďalšie využitie zariadenia je vo výcvikových organizáciách schválených národnou leteckou autoritou pre výcvik riadiacich letovej prevádzky využívajúcich prácu inštruktorov riadenia letovej prevádzky. Napokon zariadenie je využiteľné v oblasti orgánov štátneho odborného dozoru v letectve na úseku leteckého personálu, najmä v oblasti kontroly a odborného dozoru.