PLÁNOVANÉ AKTIVITY

UDIALO SA

Startup Klinika s Adamom Brockom

Startup Klinika s Adamom Brockom

Naše startupy mali dňa 20.10. skvelú príležitosť zúčastniť sa celodenného intenzívneho workshopu pod vedením Adama...

Aktuality projektov

# ⧉ Rezervačný systém UVP

# ⧉ Videoarchív NTI

# Priestory

# Telefónny zoznam

# Register práv priemyselného vlastníctva

ODPORÚČAME ÚČASŤ

There are no upcoming events at this time.

PRÍLEŽITOSTI

O NÁS V MÉDIÁCH

NAŠE ÚSPECHY

Kolektív Z TUKE získal prestížnu cenu Jána Bahýľa 2020

Kolektívu z Technickej univerzite v Košiciach bola udelená Cena Jána Bahýľa za patent č. 288407 s názvom Spôsob zneškodňovania siníc v stojatých vodách a zariadenie na jeho uskutočnenie. Pôvodcami patentu sú prof. Ing. Dušan Šebo, PhD., Dr. h. c. mult. prof. Ing....

Víťaz „Challenger Urban: Creative“ je z TUKE!

Startup CEELABS z Inkubátora UVP TECHNICOM sa stal so svojím projektom „eZelené mesto“ víťazom prvého ročníka akceleračného programu „Challenger Urban: Creative“. Do prvého ročníka akceleračného programu finálne postúpilo osem tímov, ktorých úlohou bolo priniesť...

TUKE už tradične dominovala na Slovak University Startup Cup 2021

Dňa 10.6.2021 sa uskutočnilo v Bratislave slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenskej súťaže „Slovak University Startup Cup 2021“. Súťaž Slovak University Startup Cup 2021 organizovala na Slovensku už šiesty krát dobrovoľná nezisková organizácia Junior Chamber...

Projekt BOWI

Projekt „Boosting Widening Digital Innovation Hubs“ (BOWI) je projektom financovaným Európskou úniou v rámci programu Horizont 2020. Cieľom projektu je podporovať prostredníctvom digitálnych inovačných hubov (DIH), malé a stredné podniky k implementácií a využívaniu...

ECDI CASSOVIUM

Strategická snaha Európy dosiahnuť trvalo udržateľný rast a zároveň konkurencieschopnosť voči ostatným krajinám sa pretavuje aj do masívnej podpory digitálnej transformácie firiem a inštitúcií. V súlade s týmto zámerom iniciuje Európska únia v rámci programu Digitálna...

Študentská podnikateľská cena 2020

Ďalší úspech startupov z TUKE - Študentskú podnikateľskú cenu za rok 2020 získal startup zo Startup centra UVP TECHNICOM, ktorý reprezentoval Erik Kuzma (spoločnosť – URBANO – startup Smart-CityGroup). Zároveň získal aj Cenu BMW za technologický rozvoj a trvalú...

PARTNERI

UVP TECHNICOM je členom

Mediálni partneri

Kontakt

info@uvptechnicom.sk

Univerzitný vedecký park TECHNICOM
Technická univerzita v Košiciach
Němcovej 5
042 00 Košice