UDELENÉ PATENTY

 Personalizovaná zdravotnícka pomôcka a spôsob jej prípravy

PP 8-2020

MUDr. Martin Juhás (JUHAMED s.r.o.); Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH; prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.; doc. Ing. Marek Schnitzer, PhD.; Ing. Branko Štefanovič, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Personalizovaná zdravotnícka pomôcka podľa tohto vynálezu je určená najmä na korekciu defektov v orofaciálnej oblasti a na jej prípravu najmä v prenatálnej dobe. Využitie vynálezu je však možné i na výrobu personalizovaných zdravotníckych pomôcok ako náhrady aj iných častí ľudského tela.

 

Malý prúdový motor s prstencovou vložkou plynovej turbíny

PP 50076-2020

prof.. Ing. Ladislav Főző, PhD.;  doc. Ing. Michal Hovanec, PhD. ING-PAED IGIP;

prof. Ing. Rudolf Andoga, PhD.;  Mgr. Branko Mikula, PhD., ING-PAED IGIP;

Ing. Radovan Kovács, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Nové konštrukčné riešenie malého prúdového motora s prstencovou vložkou plynovej turbíny je možné použiť pre zmenu turbínového spúšťača TS-21 na malý prúdový motor. Malé prúdové motory sú porovnateľné s klasickými leteckými prúdovými motormi (rovnaké zloženie, princíp činnosti, Braytonov obeh a pod.) čo umožňuje ich využitie v pozemných laboratóriách. Okrem toho malý prúdový motor s prstencovou vložkou plynovej turbíny má aj ekonomické výhody, malé priestorové nároky, prevádzkovú spoľahlivosť, malú spotreba paliva, ľahkú údržbu a podobne.

 

 

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Aerodynamická pomôcka na rýchlostné lyžovanie a spôsob jej výroby

PUV 50033-2023

prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.; doc. Ing. Marián Lázár, PhD.;

doc. Ing. Natália Jasminská, PhD.; Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH;

Ing. Lukáš Tóth; Ing. Ivan Mihálik;

Priemyselná využiteľnosť:

Aerodynamická pomôcka na rýchlostné lyžovanie je určená na zníženie aerodynamického odporu rýchlostného lyžiara v oblasti lýtkovej časti nohy a umožňuje navýšenie jeho maximálnej rýchlosti. Počiatočným 3D skenom lýtkovej časti nohy rýchlostného lyžiara a s následným aerodynamickým návrhom je možné vytvoriť pomocou 3D tlače personalizované aerodynamické pomôcky pre rýchlostného lyžiara, ktoré rešpektujú zakrivenie lýtkovej časti nohy a umožňujú tak vytvoriť vhodné podmienky pre plynulé prúdenie vzduchu medzi lýtkovou časťou nohy, lyžiarkou a aerodynamickou pomôckou pre rýchlostné lyžovanie, a tým zvýšiť maximálnu rýchlosť rýchlostného lyžiara.

 

Monitorovacie zariadenie záchranných zložiek

PUV 50061-2023

doc. Ing. Patrik Šarga, PhD.; Ing. Róbert Rákay, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Monitorovacie zariadenie na sledovanie jednotiek ochranných zložiek nájde uplatnenie aj pri sledovaní stavu zamestnancov, ktorý sa pohybujú v rizikových podmienkach.

Okrem toho, po vhodnej modifikácii by bolo možné takéto monitorovacie zariadenie využiť aj v priemyselnom prostredí na sledovanie environmentálnych parametrov okolia. Tieto parametre by mohli zahŕňať kvalitu ovzdušia, výskyt nebezpečných látok, teplotu, vlhkosť a ďalšie. Ak by sa dosiahli nebezpečné hodnoty týchto sledovaných veličín, nielen miestne upozornenia by boli aktivované, ale aj bezpečnostné zložky by boli informované.

 

Systém pre zvýšenie efektivity spaľovacieho procesu homogénnej zmesi

PUV 50084-2022

doc. Ing. Michal Puškár, PhD.; Ing. Pavol Tarbajovský;

Priemyselná využiteľnosť:

Systém pre zvýšenie efektivity spaľovacieho procesu homogénnej zmesi predstavuje jedno z možných riešení aplikačných problémov technológie spaľovania homogénnej palivovej zmesi v reálnych spaľovacích motoroch. Táto technológia môže výrazne prispieť k riešeniu emisných problémov vozidiel, a teda je možné predpokladať jej dobrú priemyselnú využiteľnosť.