Od 1. júna 2023 je v platnosti nový patentový systém.

Umožňuje vynálezy jednoducho patentovať v 25 štátoch EÚ cez jednu žiadosť, čo znižuje náklady pre vynálezcov. Ukončuje tak zložité požiadavky na validáciu a výrazne obmedzuje nákladné požiadavky na preklad v zúčastnených krajinách. Slovenskí vynálezcovia budú mať túto možnosť po tom, ako Slovenská republika ratifikuje zmluvu o Unitárnom patentovom súde.

Viac informácií na epo.org.