PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

Pružný kovový zberač pre elektrické stroje a prístroje s kontaktmi vo forme uhlíkových kief

PP 50036-2023

doc. Ing. Darina Matisková, PhD., MBA; doc. Ing. Peter Koščák, PhD., Ing. Paed. IGIP;

Zariadenie na výcvik riadiacich letovej prevádzky v leteckej frazeológii

PP 50037-2023

Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc.; doc. Ing. Peter Kaľavský, PhD.; Mgr. Martin Kelemen; Mgr. Branko Mikula, PhD.; Ing. Róbert Klír, PhD.;

Dvojstupňový suchý filter na zachytávanie amoniaku zo vzduchu

PP 50047-2023

doc. Ing. Ján Spišák, PhD.; Ing. Štefan Kováčik; Ing. Ján Gloček, PhD.; Ing. Július Lišuch, PhD;

Spôsob impregnácie exfoliovaného vermikulitu anorganickou kyselinou

PP 50048-2023

doc. Ing. Ján Spišák, PhD.; Ing. Štefan Kováčik; Ing. Ján Gloček, PhD.; Ing. Július Lišuch, PhD;

Fixátor pre bioaditívne vyrobený skáfold kostného tkaniva a spôsob jeho prípravy

PP 50050-2023

doc. Ing. Marek Schnitzer, PhD.; prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.; Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH;

Antimikrobiálne zariadenie na báze organických pigmentov fotokatalyticky aktívnych v oblasti viditeľného spektra svetla

PP 50051-2023

doc. Ing. Ján Kráľ, PhD.; Ing. Dominik Novotný (TUKE); Ing. Alena Balogová, MBA; Ing. Tomáš Zatroch (CHEMOSVIT FIBROCHEM, s. r. o.);

Laminárny box

PP 50052-2023

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH; doc. Ing. Marek Schnitzer, PhD.; prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.; Ing. Norbert Ferenčík, PhD.;

Bioreaktor pre kultiváciu tkanív po aditívnej výrobe

PP 50053-2023

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH; doc. Ing. Marek Schnitzer, PhD.; prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.; Ing. Norbert Ferenčík, PhD.;

Fixátor pre bioaditívne vyrobený skáfold kostného tkaniva a spôsob jeho prípravy

EP23180676.1

doc. Ing. Marek Schnitzer, PhD.; prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.; Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH;

Laminárny box

EP 23181179.5

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH; doc. Ing. Marek Schnitzer, PhD.; prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.; Ing. Norbert Ferenčík, PhD.;

Laminárny box

US 18/213,278

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH; doc. Ing. Marek Schnitzer, PhD.; prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.; Ing. Norbert Ferenčík, PhD.;

Bioreaktor pre kultiváciu tkanív po aditívnej výrobe

EP 23181173.8

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH; doc. Ing. Marek Schnitzer, PhD.; prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.; Ing. Norbert Ferenčík, PhD.;

Bioreaktor pre kultiváciu tkanív po aditívnej výrobe

US 18/213,279

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH; doc. Ing. Marek Schnitzer, PhD.; prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.; Ing. Norbert Ferenčík, PhD.;

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Senzorická pamäťová hra s rozhodovacím členom

PUV 50040-2023

prof. Ing. Radim Rybár, PhD.; doc. Ing Martin Beer, PhD.; Ing. Jana Rybárová, PhD.;

Zariadenie na výcvik riadiacich letovej prevádzky v leteckej frazeológii

PUV 50041-2023

Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc.; doc. Ing. Peter Kaľavský, PhD.; Mgr. Martin Kelemen; Mgr. Branko Mikula, PhD.; Ing. Róbert Klír, PhD.;

Fixátor pre bioaditívne vyrobený skáfold kostného tkaniva a spôsob jeho prípravy

PUV 50045-2023

doc. Ing. Marek Schnitzer, PhD.; prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.; Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH;

Mobilné experimentálne antimikrobiálne zariadenie

PUV 50048-2023

doc. Ing. Ján Kráľ, PhD.; Ing. Dominik Novotný; Ing. Jaroslav Melko;

Testovacie zariadenie fotokatalytickej účinnosti

PUV 50049-2023

doc. Ing. Ján Kráľ, PhD.; Ing. Dominik Novotný; (TUKE); Ing. Tomáš Zatroch; Ing. Michal Kleščík, PhD.; (CHEMOSVIT FIBROCHEM, s. r. o.);

Laminárny box

PUV 50050-2023

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH; doc. Ing. Marek Schnitzer, PhD.; prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.; Ing. Norbert Ferenčík, PhD.;

Bioreaktor pre kultiváciu tkanív po aditívnej výrobe

PUV 50051-2023

prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.; Ing. Norbert Ferenčík, PhD.; Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH; doc. Ing. Marek Schnitzer, PhD.;

UDELENÉ PATENTY

Univerzálna modulárna sústava pre meranie magnetickej indukcie s valcovými snímačmi

PP 50056-2019

doc. Ing. Peter Korba, PhD., ING-PAED IGIP, doc. Ing. Michal Hovanec, PhD., prof. Ing. Milan Oravec, PhD., Mgr. Branko Mikula, Ing. Nikola Majcherová, Ing. Matej Antoško, PhD., ING-PAED IGIP

Priemyselná využiteľnosť:

Univerzálna modulárna sústava pre meranie s valcovými snímačmi slúži na vytvorenie ortogonálnej sústavy bodov pre zasunutie valcových snímačov magnetickej indukcie. Sústava bodov môže byť osová, rovinná, alebo priestorová. Systém umožňuje umiestňovať snímače magnetickej indukcie v tvare valca v telese hranola v ľubovoľnom mieste priestoru pri analyzovanom zdroji. Výhodou tohto vynálezu je možnosť merať magnetickú indukciu bez toho, aby bola sústava spojená s meraným objektom. 

ZAPÍSANÉ DIZAJNY

Rektifikačná konzola

PD 28-2023

prof. Ing. Radim Rybár, PhD.; doc. Ing. Martin Beer, PhD.; Ing. Jana Rybárová, PhD.;

Vyobrazenie:

Rektifikačná konzola s výškovým nastavením

PD 29-2023

prof. Ing. Radim Rybár, PhD.; doc. Ing. Martin Beer, PhD.; Ing. Jana Rybárová, PhD.;

Vyobrazenie: