PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

Zariadenie na elektronickú kontrolu napnutia pasu kontinuálnych dopravných systémov pre digitálnu transformáciu

PP 50002-2024

prof. Ing. Ján Šaliga, PhD.; prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.; doc. Ing. Peter Michalik, PhD.; prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD., MBA;

Zariadenie na meranie únavového opotrebenia dopravného pásu pre potreby digitalizácie

PP 50003-2024

prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD., MBA;  doc. Ing. Peter Michalik, PhD.;

Zariadenie na dávkovanie sypkého materiálu pre kontinuálne dopravné zariadenia

PP 50004-2024

doc. Ing. Peter Michalik, PhD.; prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.;

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Izokinetický hydraulický pristroj na meranie sily

PUV 50006-2024

Mgr. Gabriel Harčarik, PhD.; Ing. Jozef Török, PhD.;

Motorové krídlo s vnútorným prstencom s dýzou a obtokovým prstencom s dýzou

PUV 50007-2024

doc. Ing. Darina Matisková, PhD., MBA; doc. Ing. Peter Koščák, PhD., ING.PAED.IGIP;

Prípravok na potlačenie vplyvu nežiadúcich faktorov pri nedeštruktívnom testovaní metódou vírivých prúdov

PUV 50012-2024

Ing. Matúš Geľatko, PhD.; Dr. h. c. prof. Ing. Michal Hatala, PhD.; Ing. František Botko, PhD.; Ing. Radoslav Vandžura, PhD.;

 

PODANÉ PRIHLÁŠKY DIZAJNOV

Bezškálový lalokový skrutkovač

PD 5-2024

prof. Ing. Radim Rybár, PhD.; doc. Ing. Martin Beer, PhD.;

Teplovýmenný člen akumulátora tepla sacieho potrubia olejového čerpadla

PD 6-2024

doc. Ing. Martin Beer, PhD.; prof. Ing. Radim Rybár, PhD.;

Bezškálová riadiaca drážka skrutky

PD 7-2024

prof. Ing. Radim Rybár, PhD.; doc. Ing. Martin Beer, PhD.;

Teplovýmenný člen akumulátora tepla sacieho potrubia a telesa olejového čerpadla

PD 8-2024

doc. Ing. Martin Beer, PhD.; prof. Ing. Radim Rybár, PhD.;

UDELENÉ PATENTY

Ručné záchranárske a vyslobodzovacie náradie na páčenie, ohýbanie, prerážanie dier pre pravákov

PP 50052-2020

prof. Ing. Milan Oravec, PhD., doc. Ing. Andrea Majlingová, PhD., Ing. Michal Gorzás, PhD., prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.,

Priemyselná využiteľnosť:

Vynález je možné využiť pre činnosť zásahových a záchranných zložiek, pre činnosť v stavebníctve, pri armovaní železných konštrukcií z roxorov a podobne.

Zariadenie na meranie teplotnej závislosti creep efektu fluidných svalov

PP 50023-2021

doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD., prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., doc. Ing. Kamil Židek, PhD., Ing. Monika Trojanová, PhD.,

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie na meranie teplotnej závislosti creep efektu fluidných svalov je možné využiť pri meraniach potrebných pre kompenzáciu vplyvu creep efektu v priemyselných prostrediach s inou ako izbovou teplotou pri vyšších požiadavkách na presnosť regulácie v špeciálnych aplikáciách, kde je výhodné použiť soft pohony resp. pre tvorbu presných dynamických modelov využiteľných v „model-based“ návrhu riadenia.

Modulárny mikropásikový senzor s paralelne zapojenou segmentovou štruktúrou na flexibilnom substráte

PP 50059-2018

Cimbala Roman, prof. Ing., PhD.; Pietriková Alena, prof. Ing., CSc.; Kurimský Juraj, doc. Ing., PhD.; Vehec Igor, Ing., PhD.; Kolcunová Iraida, prof. Ing., PhD.; Džmura Jaroslav, doc. Ing., PhD.; Petráš Jaroslav, doc. Ing., PhD.; Dolník Bystrík, doc. Dr. Ing.; Zbojovský Ján, Ing., PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Modulárny mikropásikový senzor s paralelne zapojenou segmentovou štruktúrou na flexibilnom substráte umožňuje monitorovanie okamžitého stavu povrchovej vrstvy a on-line zisťovať zmenu jeho kvality. Jeho priame nasadenie je pre monitorovanie priemyselného znečistenia tvoreného materiálmi v pevnom skupenstve v prostredí s vysokým elektrickým poľom sieťovej frekvencie, napríklad v rozvodniach elektrizačnej sústavy. Takto je možné monitorovať vplyv spadov na stav vysokonapäťovej izolácie. Je možné aplikovať ho aj ako senzor monitorujúci vytvorenie súvislej vrstvy materiálom v kvapalnej fáze (napr. dažďový senzor, senzor úniku kvapaliny a pod).

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Senzorická pamäťová hra s rozhodovacím členom

PUV 50040-2023

prof. Ing. Radim Rybár, PhD.; doc. Ing Martin Beer, PhD.; Ing. Jana Rybárová, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Senzorická pamäťová hra s rozhodovacím členom je využiteľná ako spoločenská hra určená na rozvoj senzorických, pamäťových a analytických schopností detí a dospelých, v rámci výučby alebo voľnočasových aktivít. Môže byť využiteľná ako súčasť rôznych didaktických a motivačných hier zamestnancov spoločností rôzneho charakteru v rámci projektov zameraných na zisťovanie a rozvoj zručností, schopností a kompetencií.

Zariadenie pre minimalizovanie ohrození rotujúcimi feromagnetickými a elektrickými prvkami

PUV 50082-2022

prof. Ing. Milan Oravec, PhD.; prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.; Ing. Zuzana Kotianová, PhD.; doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD.,

Priemyselná využiteľnosť:

Technické riešenie je možné využiť pri monitorovaní ohrození zamestnanca strojového zariadenia s rotujúcimi feromagnetickými a elektrickými časťami, pre riadenie a zastavenie strojov, ak zamestnanec vykonáva nebezpečné úkony, ktoré ho ohrozujú a pre návrh bezpečnostných prvkov strojového zariadenia na rozhraní človek – stroj.

Jednotaktový motor na vstrekované uhľovodíkové palivá

PUV 50078-2022

Ing. Tibor Dzuro, PhD.; doc. Ing. Juraj Šebo, PhD.; Ing. Peter Smolnický; Dr. h. c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.; Mgr. Ing. Miroslava Badidová;

Priemyselná využiteľnosť:

Využitie Jednotaktového motora na vstrekované uhľovodíky a spôsob jeho použitia pre mobilné pohonné jednotky je ekonomicky výhodné predovšetkým v priamom hybridnom prepojení systému jednotaktový zážihový motor – alternátor – elektropohony, bez medzičlánku výkonné „batérie“, v priamom napojení alternátora na elektropohony.