PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

 

Pokročilý systém vstrekovania pre aplikáciu uhlíkovo neutrálnych palív

PP 50071-2023

doc. Ing. Michal Puškár, PhD.; Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH; doc. Ing. Natália Jasminská, PhD.; prof. Ing. Tomáš Brrestovič, PhD.; Ing. Pavol Tarbajovský;

Zariadenie na meranie chybovosti pri výcviku a školení v rádiotelegrafii

PP 50076-2023

Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc.; doc. Ing. Peter Kaľavský, PhD.; Mgr. Martin Kelemen, PhD.; Mgr. Branko Mikula, PhD.;

Držiak vodovodných batérií z kompozitného materiálu

PP 50077-2023

doc. Ing. Peter Michalik, PhD.;

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Inovatívne konštrukčné riešenie pre spaľovanie homogénnej zmesi

PUV 50074-2023

doc. Ing. Michal Puškár, PhD.; Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH; doc. Ing. Natália Jasminská, PhD.; prof. Ing. Tomáš Brrestovič, PhD.; Ing. Pavol Tarbajovský;

Odhodový adaptér

PUV 50077-2023

Mgr. Gabriel Harčarik, PhD.

Zariadenie na meranie dynamiky sily pohonu typu Peano-HASEL pri izometrických podmienkach

PUV 50079-2023

doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD.; Ing. Monika Trojanová, PhD.; Ing. Tomáš Čakurda, PhD.;

Zariadenie na meranie chybovosti pri výcviku a školení v rádiotelegrafii

PUV 50080-2023

Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc.; doc. Ing. Peter Kaľavský, PhD.; Mgr. Martin Kelemen, PhD.; Mgr. Branko Mikula, PhD.;

Zariadenie na meranie únavového opotrebenia dopravného pásu pre potreby digitalizácie

PUV 50081-2023

prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD., MBA; doc. Ing. Peter Michalik, PhD.;

Držiak vodovodných batérií z kompozitného materiálu

PUV 50082-2023

doc. Ing. Peter Michalik, PhD.;

Zariadenie na dávkovanie sypkého materiálu pre kontinuálne dopravné zariadenia

PUV 50083-2023

doc. Ing. Peter Michalik, PhD.; prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.;