PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

Systém duálneho výfukového potrubia pre optimalizáciu spaľovacieho procesu

PP 50066-2023

Ing. Pavol Tarbajovský; doc. Ing. Michal Puškár, PhD.,

Metóda určenia potrebných dĺžok lán a postup predpínania lanových sietí

PP 50067-2023

prof. Ing. Michal Tomko, PhD.; doc. Ing Róbert Šoltýs, PhD.; Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.;

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Integrovaný systém pre redukciu emisií spaľovacích motorov

PUV 50069-2023

Ing. Pavol Tarbajovský; doc. Ing. Michal Puškár, PhD.,

UDELENÉ PATENTY

Zapojenie obvodu identifikácie rotorového toku a momentu asynchrónneho stroja

PP 50044-2019

prof. Ing. Pavol Fedor, PhD., prof. Ing. Daniela Perduková, PhD., Ing. Peter Bober, PhD.,

Priemyselná využiteľnosť:

Zapojenie obvodu identifikácie rotorového toku a momentu asynchrónneho stroja a z neho získané informácie o rotorovom toku stroja a jeho vnútornom momente je možné využiť prakticky pri každej regulačnej štruktúre asynchrónnych strojov, od klasických skalárnych regulácií cez vektorové riadenie až po štruktúry s priamym riadením momentu. Pretože momentová regulácia pohonov je základom pre všetky nadradené regulácie, kvalitná informácia o vnútornom momente stroja je nevyhnutná pre kvalitu jej nadradených regulačných slučiek.

 

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Zariadenie na testovanie predispozícií pilota-operátora malého lietajúceho bezpilotného prostriedku

PUV 50006-2023

doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD.; Ing. Zoltán Szőke, PhD.; prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc.; Ing. Jozef Novotňák, PhD.; doc. Ing. Katarína Draganová, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Vzhľadom na rozvoj použitia malých UAV je predpokladané, že uplatniteľnosť pilotov-operátorov malých UAV celosvetovo len porastie a trh s touto technológiou bude vyžadovať kvalifikovaný letecký personál. UAV vo všeobecnosti môžeme z pohľadu autonómnosti rozdeliť na plne autonómne, semiautonómne a neautonómne. Posledné dve kategórie sú lietajúce prostriedky nutne vyžadujúce pilota-operátora pre svoju činnosť. Prvá skupina, aj keď to na prvý pohľad tak nevyzerá, tiež potrebuje pilota-operátora, ktorý vykonáva odborný dohľad a je schopný prevziať riadenie UAV, ak si to náhla nepredpokladaná situácia vyžiada. Vhodná preselekcia uchádzačov o výcvik pilota-operátora a monitorovanie vývoja parametrov kybernetických modelov pilotov-operátorov (teda ľudského faktoru) hrá významnú úlohu a je možné ju považovať za prvok pasívnej bezpečnosti. Zariadenie na testovanie predispozícií pilota-operátora malého UAV je možné využiť na účel preselekcie uchádzačov o výcvik na pilota-operátora malého UAV s využitím stanovených parametrov ich kybernetických modelov, pričom v procese výcviku môže zariadenie slúžiť aj na priebežné monitorovanie zlepšovania sa pilota-operátora. Zariadenie môže byť využité aj pri výbere uchádzačov o zamestnanie na pozíciu pilota-operátora malého UAV. Selekciou vhodných uchádzačov, resp. testovaním aktívnych pilotov-operátorov toto zariadenie prispeje k zvýšeniu bezpečnosti leteckej dopravy.