Kolaboračná platforma – MIDIH

Kolaboračná platforma DIHIWARE poskytuje priestor na zdieľanie nápadov a postupu práce na rôznych projektoch. Platforma poskytuje prístup k širokej škále služieb a portfóliu najlepších postupov (najmä z oblasti Priemyslu 4.0). Zahŕňa taktiež obchod „Marketplace”, kde je možné zakúpiť PREMIUM A FREEMIUM služby. Aktuálne dostupné služby sú nasledujúce:

  • Podporné služby v oblasti duševného vlastníctva pre malé a stredné podniky (poradenstvo alebo praktické školenia z oblasti duševného vlastníctva pre nové a inovatívne malé a stredné podniky).
  • Prístup k IoT laboratóriám (podpora a infraštruktúra pri vývoji hardvérových a softvérových IoT riešení v Priemysle 4.0 – v oblasti monitorovania a kontroly energie).
  • Školenie pri práci s videom (praktické školenia pre začiatočníkov s cieľom poskytnúť znalosti o rôznych videokonferenčných technológiách, protokoloch a prístupe k službám streamovanej infraštruktúry).

Ak sa chcete do DIHIWARE (pod UVP TECHNICOM) zaregistrovať ako MSP alebo ako jednotlivec, napíšte na nasledujúci email ondrej.kainz@uvptechnicom.sk.

Upozorňujeme, že platforma DIHIWARE je výstupom projektu MIDIH H2020 (https://uvptechnicom.sk/projekty/) a jeho vedomostná základňa je stále vo vývoji.

Prístup do DIHIWARE kolaboračného portálu je na: midih.uvptechnicom.sk