Pomáhame ambicióznym podnikateľom inovovať a medzinárodne rásť

Prepájame vedeckú komunitu s podnikateľskou praxou

Kooperačné podujatia, veľtrhy, výstavy

Ponuky na spoluprácu

(obchodné, technologické, projektové)

Semináre, workshopy, tréningy

Aktuálne výzvy

(finančné zdroje)

Podujatia

Kontakt

www.uvptechnicom.sk/een

een@uvptechnicom.sk

+ 421 55 602 3661, +421 55 602 2585