PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

Odhlučnené valčeky kontinuálnych dopravných zariadení

PP 50085-2023

doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.; (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava), prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.; doc. Ing. Peter Michalik, PhD.;, prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.;

Snímacie zariadenie formovacích síl na zbaľovanie dopravného pásu

PP 50086-2023

doc. Ing. Peter Michalik, PhD.;

Meracia hexagonálna valčeková stolica pre digitálnu transformáciu

PP 50087-2023

prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.;

Zariadenie na online diaľkovú inšpekciu dopravného pásu pre digitálnu transformáciu

PP 50088-2023

prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.

Spôsob automatizovaného učenia hĺbkových neurónových sietí pomocou virtuálnych 3D modelov

PP 50089-2023

xxx

Spôsob tepelného spracovania materiálov s riadením priestorového usporiadania

PCT/SK2023/050030

prof. Ing. Peter Pavol Monka, PhD.; prof. Ing. Katarína Monková, PhD.;

Reponačné a penetračné kliešte a externý fixátor pre zlomeniny dlhých kostí

EP23220778.7

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH; doc. Ing. Marek Schnitzer, PhD.; prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.; doc. MUDr. Theodoz Molčányi, CSc.;

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Snímacie zariadenie formovacích síl na zbaľovanie dopravného pásu

PUV 50104-2023

doc. Ing. Peter Michalik, PhD.

Meracia hexagonálna valčeková stolica pre digitálnu transformáciu

PUV 50106-2023

prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD., MBA;

Zariadenie na online diaľkovú inšpekciu dopravného pásu pre digitálnu transformáciu

PUV 50107-2023

prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.;

Odhlučnené valčeky kontinuálnych dopravných zariadení

PUV 50108-2023

doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.; (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava), prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.; doc. Ing. Peter Michalik, PhD.; prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.;

UDELENÉ PATENTY

Zariadenie na meranie hysterézy mechanizmu poháňaného fluidnými svalmi v multiparalelnom zapojení

PP 50024-2021

doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD., prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., doc. Ing. Kamil Židek, PhD., Ing. Monika Trojanová, PhD.,

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie na meranie hysterézy mechanizmu poháňaného fluidnými svalmi v multiparalelnom zapojení je možné využiť pri meraniach potrebných pre realizáciu regulácie polohy alebo sily s vyššími požiadavkami na presnosť v špeciálnych aplikáciách, kde je výhodné použiť soft pohony (napr. asistovaná montáž).

 

 

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Zariadenie na riadenie externého núteného chladenia SMA pohonu

PUV 50060-2022

doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD.; prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.; Ing. Monika Trojanová, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie na zlepšenie charakteristík lineárneho SMA pohonu optimálnym riadením externého núteného chladenia je možné využiť pre návrh a overenie riadenia so zlepšenými charakteristikami v priemyselných aplikáciách, ktoré si vyžadujú presnú reguláciu polohy alebo sily.