PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

 

Aerodynamická pomôcka na rýchlostné lyžovanie a spôsob jej výroby

PP 50033-2023

prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.; doc. Ing. Marián Lázár, PhD.; doc. Ing. Natália Jasminská, PhD.; Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH; Ing. Lukáš Tóth; Ing. Ivan Mihálik;

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

 

Aerodynamická pomôcka na rýchlostné lyžovanie a spôsob jej výroby

PUV 50033-2023

prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.; doc. Ing. Marián Lázár, PhD.; doc. Ing. Natália Jasminská, PhD.; Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH; Ing. Lukáš Tóth; Ing. Ivan Mihálik;

UDELENÉ PATENTY

 

Spomalenie procesu alkoholového kvasenia tienením lokálneho magnetického poľa

PP 50027-2020

prof. Ing. Milan Oravec, PhD.; prof. RNDr. Jana Sedláková, PhD. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Ing. Zuzana Kotianová, PhD.; doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD.; doc. Ing. Katarína Draganová, PhD.; doc. Ing. Miroslav Šmelko, PhD.,

Priemyselná využiteľnosť:

Vynález je využiteľný v potravinárstve pri kvasných reakciách, kde sa požaduje chladné kvasenie a spomalenie kvasenia, napr, kvasenie hrušiek, lesných plodov a pod. Vynález je ďalej využiteľný za účelom výroby kvasu a aj pri uchovávaní potravín, kde je možné spomaliť procesy degradácie potravín formou spomalenia kvasenia.

 

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

 

Predná vidlica s riadidlami pre elektro motocykle alebo elektro kolobežky

PUV 50062-2022

doc. Ing. Peter Michalik, PhD., Ing.-Paed.; prof. Ing. Michal Hatala, PhD.; Ing. Jozef Macej;

Priemyselná využiteľnosť:

Predná vidlica s riadidlami pre elektro motocykle alebo elektro kolobežky je určená pre nosnosť jednej osoby – šoféra do 120 kg a pre rýchlosť pohybu do 50 km/h.