Kontakt

Všeobecný kontakt

e-mail: info@uvptechnicom.sk

Poštová adresa

Univerzitný vedecký park TECHNICOM
Technická univerzita v Košiciach
Němcovej 5
042 00 Košice

recepcia: +421 055 602 3600
zasadačka 001:+421 055 602 3622
zasadačka 002: +421 055 602 3623
zasadačka 003: +421 055 602 3624

Vedenie UVP

Prezident

prof. Ing. Peter Mésároš, PhD.
tel.: +421 55 602 2001
e-mail:
peter.mesaros@tuke.sk

Viceprezident pre stratégiu

prof. Ing. Juraj Gazda, PhD.
tel.: +421 55 602 2121
e-mail:
juraj.gazda@tuke.sk

Viceprezident pre financie

doc. Ing. Marcel Behún, PhD.
tel.: +421 55 602 2005
e-mail:
marcel.behun@tuke.sk

Riaditeľ

doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD
tel.: +421 55 602 7080
e-mail:
miroslav.michalko@uvptechnicom.sk