Európsky unitárny patent je oficiálne spustený

Európsky unitárny patent je oficiálne spustený

Od 1. júna 2023 je v platnosti nový patentový systém. Umožňuje vynálezy jednoducho patentovať v 25 štátoch EÚ cez jednu žiadosť, čo znižuje náklady pre vynálezcov. Ukončuje tak zložité požiadavky na validáciu a výrazne obmedzuje nákladné požiadavky na preklad v...
Cena za transfer technológií na Slovensku 2023

Cena za transfer technológií na Slovensku 2023

Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlasuje súťaž CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU 2023 a pozýva vedeckovýskumné inštitúcie k zapojeniu sa do 11. ročníka celoslovenskej súťaže. Súťaž prebieha v troch kategóriách: INOVÁCIA – je určená pre...