Kancelária SLORD pripravila novú príručku sumarizujúcu rôzne bezplatné nástroje napomáhajúce využitiu a zhodnocovaniu výsledkov výskumu a inovácií. Príručka združuje rôzne európske, ale i slovenské služby zamerané na správu duševného vlastníctva, vytváranie a podporu startupov, prepájanie s investormi a mnohé iné.

Publikácia obsahuje popis nasledovných schém:

EURÓPSKA ÚROVEŇ

Služby poskytované všetkým záujemcov

 • Enterprise Europe Network (EEN)
 • European Institute of Innovation & Technology (EIT)
 • InvestEU Advisory Hub
 • IP Helpdesk
 • EU Intellectual Property Office (EUIPO)

Služby poskytované pre projekty rámcových programov EÚ pre vedu a výskum

 • Horizon IP Scan
 • Horizon Results Booster
 • Horizon Results Platform
 • Innovation Radar Platform

Služby poskytované len pre laureátov Európskej rady pre inovácie (EIC)

 • EIC Business Acceleration Services
 • EIC Booster grant
 • EIC Tech to Market Programme

NÁRODNÁ ÚROVEŇ

 • Národné centrum transferu technológií (NCTT)
 • Úrad priemyselného vlastníctva SR
 • PATLIB
 • Inovujme.sk (SIEA)
 • Innovate Slovakia
 • Národné podnikateľské centrum

Stiahnite si publikáciu (PDF)

Článok prevzatý z innonews.blog