PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

Zariadenie na núdzovú umelú pľúcnu ventiláciu

PP 50004-2023

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH, doc. Ing. Ivan Virgala, PhD., Ing. Peter Tuleja, PhD., prof. Ing Marek Sukop, PhD., Ing. Peter Marcinko, PhD., prof. Ing. Michal Kelemen, PhD., Ing. Erik Prada, PhD., doc. Ing. Ľubica Miková, PhD., Ing. Martin Varga, doc. Ing Ján Semjon, PhD., doc. Ing. Rudolf Jánoš, PhD.,

Zariadenie na testovanie predispozícií pilota-operátora malého lietajúceho bezpilotného prostriedku

PP 50007-2023

doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD.; Ing. Zoltán Szőke, PhD.; prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc.; Ing. Jozef Novotňák, PhD.; doc. Ing. Katarína Draganová, PhD.;

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Zariadenie na testovanie predispozícií pilota-operátora malého lietajúceho bezpilotného prostriedku

PUV 50006-2023

doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD.; Ing. Zoltán Szőke, PhD.; prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc.; Ing. Jozef Novotňák, PhD.; doc. Ing. Katarína Draganová, PhD.;

UDELENÉ PATENTY

Duálny systém ejektorovej homogenizácie palivovej zmesi

PP 50043-2019

doc. Ing. Michal Puškár, PhD.,

Priemyselná využiteľnosť:

Duálny systém ejektorovej homogenizácie palivovej zmesi je určený pre riešenie praktických problémov vozidiel a ich spaľovacích motorov s náporovým preplňovaním, keďže prispieva k homogenizácii palivovej zmesi a zároveň eliminuje problémy s podtlakom pri nízkych rýchlostiach vozidla. Takto zvyšuje technickú úroveň a prevádzkovú spoľahlivosť náporovo preplňovaných spaľovacích motorov.

 

Hybridný systém tryskového riadenia spaľovacieho procesu pre HCCI motor

PP 50045-2019

doc. Ing. Michal Puškár, PhD.,

Priemyselná využiteľnosť:

Hybridný systém tryskového riadenia spaľovacieho procesu pre HCCI motor je určený pre riešenie problémov spaľovacích motorov využívajúcich technológiu spaľovania homogénnej palivovej zmesi. Princíp motora HCCI je považovaný za jednu z ciest ako priviesť zážihový motor k vyššej účinnosti tak, aby sa mohol v praxi priblížiť spotrebou paliva vznetovým jednotkám a zároveň spĺňať emisné normy budúcnosti.

 

Zásobníkový ohrievač vody so stratifikátorom

PP 50072-2018

Ing. Peter Lukáč, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Zásobníkový ohrievač vody so stratifikátorom je možné použiť na ohrev vody do objemu 500 litrov. Tento zásobníkový ohrievač vody prispeje k zvýšeniu energetickej efektívnosti pri príprave teplej vody.

 

 

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Výstražný systém ochrany vrtuľníka

PUV 50041-2022

Dr. h. c. prof. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M; Ing. Sebastián Mako, PhD.; Ing. et Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA;

Priemyselná využiteľnosť:

Navrhované technické riešenie je pri relatívne nízkych nákladoch bez zásahu do konštrukcie vrtuľníka možné využiť tak v civilnom i vojenskom letectve v oblasti letovej praxe, ktorej predmetom sú letové operácie keď je existujúcimi prekážkami ohrozená bezpečnosť letu.

 

Polovodičová súčiastka (varistor) vyrobená zo ZnO získaného recykláciou priemyselných odpadov

PUV 50037-2022

doc. Ing. Pavol Liptai, PhD.; doc. Ing. Bystrík Dolník, PhD.; prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.; doc. Ing. Dušan Oráč, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

ZnO varistory majú široké využitie v odvetví elektrotechniky pri ochrane elektrického vedenia alebo elektronických komponentov, ako sú tranzistory a integrované obvody. Varistory sa najčastejšie využívajú v prepäťových ochranách, po ktorých je zaznamenaný v posledných rokoch zvýšený dopyt. Technické riešenie je možné využiť v priemyselnej výrobe súčiastok pre elektrotechnický priemysel aj z materiálov, ktoré boli získané recyklačnými procesmi.

 

Zariadenie na meranie statických charakteristík snímača na báze kompozitov iónový polymér/kov (IPMC)

PUV 50010-2022

doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD.; prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.; Ing. Monika Trojanová, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie na meranie statických charakteristík snímača na báze kompozitov iónový polymér/kov (IPMC) je možné využiť pri meraniach potrebných pre stanovenie základných charakteristík (a možnosti ich kompenzácie) pre realizáciu snímačov v špeciálnych aplikáciách s vlhkým alebo mokrým prostredím, resp. v biomedicínskych aplikáciách priamo v kontakte s ľuďmi.

 

Variabilný vstrekovací systém pre redukciu emisií spaľovacích motorov

PUV 50082-2021

doc. Ing. Michal Puškár, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Variabilný vstrekovací systém pre redukciu emisií spaľovacích motorov je určený pre odstránenie aplikačných problémov technológie spaľovania homogénnej palivovej zmesi v reálnych spaľovacích motoroch. Tento princíp spaľovania je považovaný za jednu z ciest ako priviesť zážihový motor k vyššej účinnosti tak, aby sa mohol v praxi priblížiť spotrebou paliva vznetovým jednotkám a zároveň spĺňať budúce emisné limity.