Vláda SR schválila tento týždeň Národnú stratégiu výskumu, vývoja a inovácií do roku 2030. Okrem iného si stanovuje 3 ambicózne ciele: Posunúť Slovensko z 24. na 14. priečku v Európskom inovačnom rebríčku; zvýšiť podiel investícií súkromného sektora do vedy, výskumu a inovácií z 0,5% na 1,2% HDP a zvýšiť dôveru a spoluprácu naprieč výskumným a inovačným ekosystémom.

Stratégia rieši tri kľúčové, na seba nadväzujúce oblasti:

  1. zabezpečiť predvídateľné financovanie do kvalitného systému, ktorý umožní výskumníkom a inovátorom sústrediť sa na perspektívne projekty.
  2. rozvoj, lákanie a udržanie talentov zo Slovenska aj zahraničia.
  3. nástroje ako uprednostniť oblasti výskumu, vývoja a inovácií, v ktorých má Slovensko ambíciu a potenciál excelovať.

Pozrite si viac v relevantných dokumentoch:

Článok prevzatý z innonews.blog