Úrad priemyselného vlastníctva SR vyhlasuje CENU VYNÁLEZ ROKA za rok 2022 za vynález s hospodárskym a spoločenským prínos v národnom i medzinárodnom kontexte. Nominácie je možné zasielať do 15. marca 2023. Viac informácií nájdete tu: indprop.gov.sk.