Cieľom súťaže Cena Vynález roka 2022 je prispieť k pozdvihnutiu vedecko – technickej tvorivosti na Slovensku a priemyselno-právnej ochrane jej výsledkov a propagovať hodnotné slovenské technické riešenia. Do súťaže sa môžete prihlásiť do 15. marca 2023.

Úrad priemyselného vlastníctva SR vyzýva pôvodcov, majiteľom, dedičov platného patentu, úžitkového vzoru a vynálezov, ktoré majú úspech, hospodársky a spoločenský prínos v národnom i medzinárodnom kontexte, aby sa do súťaže prihlásili.

Podklady môžete poslať aj poštou na adresu:
Mgr. Erika Presperínová, LL.M.
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica
t. č.: 048/ 43 00 330
email: erika.presperinova@indprop.gov.sk

Viac informácií

Zdroj: ÚPV SR

Prevzaté z: vedatechnika.sk | innonews.blog