PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

Zariadenie pre určenie individuálnej CO2 stopy a ďalších emisií v rámci leteckého výcviku

PP 50011-2023

Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc.; doc. Ing. Peter Kaľavský, PhD.

UDELENÉ PATENTY

Deaktivačné zariadenie pre nevýbušnú likvidáciu rúrkových bômb a spôsob umiestnenia k rúrkovej bombe

PP 50020-2019

prof. Ing. Milan Oravec, PhD.; Ing. Stanislav Lichorobiec, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Deaktivačné zariadenie pre nevýbušnú likvidáciu rúrkových bômb a spôsob umiestnenia k rúrkovej bombe možno využiť pri likvidácii nástražných výbušných zariadení tak, že tieto nevybuchnú, čím je možné nasledovné kriminalistické preskúmanie komponentov nástražných výbušných zariadení pre odhalenie stôp zanechaným páchateľom.

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Zariadenie na vyhodnocovanie parametrov nízkofrekvenčného magnetického poľa elektrických mobilných zdrojov a postup merania

PUV 50047-2022

doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD.; doc. Ing. Katarína Draganová, PhD.; doc. Ing. Miroslav Šmelko, PhD.; prof. Ing. Milan Oravec, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Technické riešenie je možné využiť na meranie a vyhodnocovanie skutočnej hodnoty magnetického poľa pri prevádzke technického zariadenia alebo mobilného systému, napr. elektromobilu alebo automobilu vybaveného prídavnými elektrickými alebo elektrotechnickými zariadeniami v rôznych prevádzkových režimoch. Poznanie okamžitých dynamicky sa meniacich hodnôt magnetického poľa, ako skalárnych, tak aj vektorových umožňuje obsluhe byť na mieste s minimálnou hodnotou magnetického poľa.

ZAPÍSANÉ DIZAJNY

Fixátor diviačej trofeje

PD 99-2022

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH; Ing. Branko Štefanovič; Ing. Bibiána Ondrejová; Ing. Viktória Rajťúková, PhD.; Ing. Miroslav Kohan, PhD.;

Vyobrazenie dizajnu: