Cieľom súťaže je prispieť k pozdvihnutiu vedecko – technickej tvorivosti na Slovensku a priemyselno – právnej ochrane jej výsledkov a propagovať hodnotné slovenské technické riešenia.

Ste pôvodcom, majiteľom, dedičom platného patentu, úžitkového vzoru a Váš vynález má úspechy, hospodársky a spoločenský prínos v národnom i medzinárodnom kontexte?

Oboznámte sa so Štatútom ceny, podpíšte potrebné súhlasy a čestné prehlásenia a pošlite nám elektronicky alebo poštou všetky potrebné podklady najneskôr do 15. marca 2023.

Registračný formulár pre cenu Vynález roka za rok 2022
Podklady môžete poslať aj poštou na adresu:
Mgr. Erika Presperínová, LL.M.
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica

Viac informácií:
t.č.: 048/ 43 00 330
email: erika.presperinova@indprop.gov.sk

Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na https://www.indprop.gov.sk/o-urade/ochrana-osobnych-udajov/ochrana-osobnych-udajov

Tešíme sa na Vaše návrhy do ceny!

Prílohy:

1. Plagát Vynález roka 2022 v pdf formáte (.pdf, 2,3 MB)

2. Video k cene Vynález roka 2022

Text prevzatý z indprop.gov.sk.