Cieľom je oceniť a vyzdvihnúť slovenskú osobnosť za mimoriadne hodnotné prínosy a riešenia v oblasti vynálezcovskej činnosti, za patentovú aktivitu a dlhodobý prínos v oblasti vedy a výskumu.

Návrh na udelenie ocenenia môže podať akákoľvek fyzická osoba, alebo právnická osoba a takisto aj ÚPV SR.

Oboznámte sa so Štatútom ceny, podpíšte potrebné súhlasy a čestné prehlásenia a pošlite nám elektronicky alebo poštou všetky potrebné podklady najneskôr do 15. marca 2023.

Registračný formulár pre zaregistrovanie nominanta do Ceny Jána Bahýľa.

Podklady môžete poslať aj poštou na adresu:
Mgr. Erika Presperínová, LL.M.
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica

Viac informácií:
t.č.: 048/ 43 00 330
email: erika.presperinova@indprop.gov.sk

Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na https://www.indprop.gov.sk/o-urade/ochrana-osobnych-udajov/ochrana-osobnych-udajov

Tešíme sa na všetky návrhy do ceny!

Prílohy:

1. Plagát Cena Jána Bahýľa 2022
2. Video Cena Jána Bahýľa

Text prevzatý z indprop.gov.sk