Úrad priemyselného vlastníctva SR vyhlasuje CENU JÁNA BAHÝĽA za rok 2022 s cieľom oceniť slovenskú osobnosť za mimoriadne hodnotné prínosy a riešenia v oblasti vynálezcovskej činnosti a prínos v oblasti vedy a výskumu. Nominácie je možné zasielať do 15. marca 2023. Viac informácií nájdete tu: indprop.gov.sk.