Výstavy

TYPOZONE

TYPOZONE

Termín: 5. október až 3. november 2022 Kurátori: habil. Lajos Csontó a Szabolcs Süli-Zakar DLAVýstava pod názvom TYPOZÓNA 4 pozostáva z viac ako 90 čiernobielych typografických plagátov a mnohých animácii, ktoré vytvorili študenti a pedagógovia z 10 univerzít. Témami...

Organické štruktúry

Organické štruktúry

Termín: 8. jún 2022 až 31. august 2022 Michal Machciník (skrátené bio) a Marián Straka (skrátené bio)

Generované počítacom

Generované počítacom

Termín: november 2021 až 28. február 2022 Kurátor: PeaDr. Mgr. art. Boris Vaitovič, ArtD.

BRUT.TO

BRUT.TO

Termín: 29. jún až 31. august 2021 Dominika Mačáková, Viktor Feher a Jana Pohanková