Názov výstavy:

Aurel Stodola

Termín: 1. august až 30. september 2020