Názov výstavy:

80. rokov CVTI

Termín: 26. november až 31. december 2018