Názov výstavy:

Jozef Murgaš – Wireless World

Termín: november 2021 až 28. február 2022