Názov výstavy:

Bývanie v medzivojnových Košiciach

Termín: 3. január až 30. august 2020

doc. Ing. arch. Adriana Priatková, PhD. a Ing. arch. Lukáš Sečka PhD.