Názov výstavy:

Organické štruktúry

Termín: 8. jún 2022 až 31. august 2022

Michal Machciník (skrátené bio) a Marián Straka (skrátené bio)