Názov výstavy:

Architekt Ľudovít Oelschläger – Őry

Termín: 2. september až 29. september 2022

doc. Ing. arch. Adriana Priatková PhD. a Ing. arch. Lukáš Sečka, PhD.