Názov výstavy:

Generované počítacom

Termín: november 2021 až 28. február 2022

Kurátor: PeaDr. Mgr. art. Boris Vaitovič, ArtD.