Názov výstavy:

Spektrum tvorivej diverzity

Termín: 11. november až 30. november 2022

Vlado Bahna

Gestor: Spolok architektov Slovenska