Názov výstavy:

TYPOZONE

Termín: 5. október až 3. november 2022

Kurátori: habil. Lajos Csontó a Szabolcs Süli-Zakar DLA

Výstava pod názvom TYPOZÓNA 4 pozostáva z viac ako 90 čiernobielych typografických plagátov a mnohých animácii, ktoré vytvorili študenti a pedagógovia z 10 univerzít. Témami štvrtého ročníka výstavy sú fikcia a metaverzum. Výstavu organizuje Katolícka univerzita Károlya Eszterházyho / Inštitút médií a dizajnu / Eger v spolupráci s ateliérom Vizuálna komunikácia / Katedra dizajnu / Fakulta umení TUKE a Univerzitným vedeckým parkom TECHNICOM.

Pozvané a vystavujúce univerzity:

  • ESZTERHÁZY KÁROLY KATOLIKUS EGYETEM / Média és Design Intézet, Eger (HU)
  • TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH / Fakulta umení / Katedra dizajnu / ateliér Vizuálna komunikácia, Košice (SK)
  • AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE / Wydział Form Przemysłowych / Katedra Komunikacji Wizualnej, Kraków (PL)
  • MISSOURI STATE UNIVERSITY / Art and Design Department, Springfield (USA)
  • MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM / Grafika Tanszék / Tervezőgrafika szakirány, Budapest (HU)
  • METROPOLITAN EGYETEM / Vizuális Kommunikáció Tanszék, Budapest (HU)
  • MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM / Média Intézet / Tervezőgrafika Tanszék, Budapest (HU)
  • GYŐRI SZÉCHENYI EGYETEM / Művészeti Kar / Design Tanszék és Grafika Stúdió (HU)
  • PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM / Művészeti Kar / Design és Médiaművészeti Intézet, Pécs (HU)
  • SOPRONI EGYETEM / Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar / Alkalmazott Művészeti Intézet, Sopron (HU)

http://typozone.uni-eszterhazy.hu/
https://fu.tuke.sk/