Plán aktivít akceleračného programu startupov

Kedy?

Kde?

September

28. septembra 2022 (14.00-16.00) Projektové riadenie
28. septembra 2022 (16.00-18.00) Startup Connect (Networking)
29. septembra 2022 (10:00-13:00) Buďte pred konkurenciou ostražitý! Chráňte svoje podnikanie právami duševného vlastníctva

Október

06. októbra 2022 (13:00-16:00) Validácia ideí
12. októbra 2022 (14:00-16:00) Digitálny marketing
18. októbra 2022 (14:00-16:00) Investor pitch
20. októbra 2022 (14.00-16.00) Finančné zdroje
27. októbra 2022 (14.00-16.00) Biznis fórum
27. októbra 2022 (16.00-18.00) Startup Connect (Networking)

November

02. novembra 2022 (13.00-16.00) Mapovanie zákazníckej cesty
08. novembra 2022 (14:00-16:00) Patenty, úžitkové vzory, autorské diela
10. novembra 2022 (14:00-16:00) Prezentačné zručnosti
16. november 2022 (15:30-17:00) Čo s aplikáciou po nasadení?
22. novembra 2022 (13:00-16:00) Getting things done
24. novembra 2022 (14.00-16.00) Biznis fórum
24. novembra 2022 (16.00-18.00) Startup Connect (Networking)
28. novembra 2022 (13.00-15.00) Cash Flow – Finančné toky
30. novembra 2022 (14.00-16.00) Ako si založiť firmu

December

01. decembra 2022 (14.00-16.00) Ochranné známky a dizajny
06. decembra 2022 (13.00-15.00) Biznis fórum startupov
07. decembra 2022 (13.00-15.00) Elevator Pitch
15. decembra 2022 (13.00-15.00) Teamleader