Biznis fórum startupov

Kedy?

Kde?

Biznis fórum startupov  – priebežné hodnotenie  pobytu  v Startup Centre TUKE

Hodnotenie je zamerané na analýzu aktuálneho stavu rozvoja startupu a je povinnou súčasťou programu pobytu Startup Centra TUKE. Každý startup bude mať na prezentáciu 10 minút.

 Po každej prezentácii bude nasledovať analytické hodnotenie stavu rozvoja startupov zo strany expertov a hosti.

 

Prezentáciu prosím zamerajte na:

 • krátku charakteristiku startupu, aktuálne zloženie, úlohy členov startupu
 • analýzu rozvoja startupu – progres za posledných 3-6 mesiacov
 • úroveň pripravenosti pre trh
 • marketing produktu
 • aktuálne riešené úlohy a plán ďalšieho rozvoja

Prosím každého člena startupu, ktorý sa plánuje zúčastniť aby sa registroval.

V rámci programu stretnutia vystúpia aj tieto startupy:

 1. DOBRÁ FARMA
 2. POBEDA
 3. NOBILL
 4. Smart Cherry Stack
 5. Sigred
 6. Weelet.io (Truide)