Prezentačné zručnosti

Kedy?

Kde?

Obsah workshopu

Ú V O D 

 • Začnime s myšlienkou na koniec
 • Prečo prezentovať
 • Preskúmanie vlastných prezentačných zručností
 • Moderné trendy v prezentovaní, vizuál, grafika, prezentačné programy
 • Verbálny a neverbálny prejav, jazyk: Hlas, artikulácia, očný kontakt, reč tela, práca v priestore

ŠTRUKTÚRA PREJAVU/PREZENTÁCIE

 • Príprava
 • Štruktúra: Úvod, jadro, záver
 • Publikum

ZÍSKANIE POZORNOSTI, PRÁCA S TRÉMOU A STRESOM

 • Ako si získať pozornosť publika
 • Sila príbehu/storytelling
 • Metódy a cvičenia na zvládanie trémy, psychická príprava na prezentáciu, praktický nácvik
 • Akčný plán na základe aktivity Preskúmanie vlastných prezentačných zručností

PhDr. Kvetoslava Sarvašová je človek z praxe. Využíva dlhoročné skúsenosti v top manažmente zahraničných korporácií, znalosti nadobudnuté v špecializovaných tréningoch  a svoje silné stránky. Aktuálne pôsobí  online aj offline ako lektorka soft skills, mentorka a koučka nielen pre štátne a súkromné inštitúcie, ale aj pre jednotlivcov. Vo svojej práci využíva najnovšie poznatky z oblasti rozvoja osobnosti, neurovedy, koučovací prístup, ale aj prvky mindfulness (všímavosti). Rada sa delí a pomáha ľuďom zlepšovať  ich pracovný i osobný život. Verí, že najlepšie si dokážeme pomôcť či posunúť sa vďaka poznaniu seba samého a svojich vlastných vnútorných zdrojov, ktoré však často nevidíme. Sama intenzívne žije sebarozvojom a neustále na sebe pracuje. Tréningy, koučing a konzultácie poskytuje v slovenskom aj v anglickom jazyku.