Biznis fórum

Kedy?

Kde?

Biznis fórum

UVP TECHNICOM a online Němcovej 5 Košice, Slovakia (Slovak Republic)

Biznis fórum startupov je organizované pravidelne, pre startupy Startup centra a Inkubátora UVP TECHNICOM.

4 – vybranné startupy budú mať na  prezentáciu 10 minút. Po každej prezentácií bude nasledovať diskusia a analytické hodnotenie rozvoja startupov za účasti hostí – zástupcov z biznis sféry.

V rámci svojho vystúpenia sa startupy zamerajú na:

  • krátku charakteristiku startupu, aktuálne zloženie, úlohy členov startupu,
  • analýzu rozvoja startupu – progres za posledný mesiac,
  • úroveň pripravenosti pre trh,
  • marketing produktu,
  • problémy a plán ďalšieho rozvoja.