Mapovanie zákazníckej cesty

Kedy?

Kde?

Čo pre vás znamená spokojný zákazník? Počas workshopu vás prevediem procesom mapovania a dizajnovania cesty zákazníka. Vysvetlím, čo je cesta zákazníka a mapa cesty zákazníka. Ukážem biznis model nákupnej cesty (BMNC) a metodiku ako ho zostaviť. Zároveň získate vyplnené plátno biznis modelu pre vašu značku.

Čo sa dozviete:

  • ako vytvoriť biznis model nákupnej cesty (BMNC)
  • ako spoznať potreby zákazníka
  • ako rozobrať a zmapovať nákupný proces
  • ako nájsť nápady a zlepšenia
  • ako vytvoriť koncept inovácie
  • ako otestovať inováciu v praxi

 

Lukáš Franko je CJM & CX designer, facilitátor workshopov a Google Certifikovaný Tréner pre oblasť marketingová stratégia. Sprevádza podnikateľov procesom mapovania a dizajnovania cesty zákazníka cez Zákaznícky Pixel®. O know how sa delí v podcaste Marketingový Kanál a vedie agentúru Digitálny Nomád. Navrhuje workshopy postavené na dizajnovom myslení a dizajnových šprintoch s cieľom vyriešiť komplexné problémy rýchlo, efektívne a kreatívne.