Akceleračný program

Kedy?

Kde?

Termíny bootcampov:

 Bootcamp 01: 13.9.2023
 Bootcamp 02: 11.10.2023
 Bootcamp 03: 8.11.2023
 Bootcamp 04: 6.12.2023
 Bootcamp 05: 10.1.2024

Časový harmonogram bootcampov: 14.30-19.30h

Motivačné prednášky & Networkingové podujatia sú naplánované na tieto termíny:

28.9.2023
26.10.2023
23.11.2023