Typológia osobnosti

Kedy?

Kde?

Práca so silnými a slabými stránkami osobnosti

Lektor:  František Šoltýs , Martin Mochnacký