Prehodnotenie startupov

Kedy?

Kde?

Organizačné informácie:

 • Každý startup musí pre záverečné hodnotenie pripraviť prezentáciu podľa template-u (ide o krátku sumarizáciu biznis plánu v prezentačnej forme ppt – info preposlané mailom)
 • Prezentáciu je potrebné zaslať najneskôr do pondelka 26.6.2023
 • Poradie a čas prezentácií bude stanovené, harmonogramom (mailom)
 • Priebeh hodnotenia: každé vystúpenie startupu bude mať 2 časti /
 1. Prezentácia startupu- 5-8 minút (max)
 2. Otázky hodnotiacej komisie 5 minút (max.)
 • Výsledky hodnotenia a informácie o ďalšom postupe budú oznámené do 3 pracovných dní
 • Neúčasť startupu  bez udania dôvodu bude vyhodnotené ako nezáujem o pobyt v StartupCentre!

 

 Na základe hodnotenia startupu komisiou, budú 3 možné alternatívy ďalšieho postupu:

 1. Startupu bude navrhnutý postup do Inkubátora UVP TECHNICOM (ročný rastový program)
 2. Startupu bude navrhnutý opakovaný 6 mesačný pobyt v rámci Startup centra
 3. Spolupráca startupu s UVP Technicom bude ukončená.

 

Odporúčame konzultáciu finálnej verzie Vašej prezentácie s koučom UVP TECHNICOM s Mgr. Ľubošom Kolesárom 

(Individuálne konzultácie je potrebné dohodnúť osobne:  lubos.kolesar@uvptechnicom.sk)