Outfit, infit a komunikácia

Kedy?

Kde?

Ako sa správne obliekať a správať, aby som vytvoril správny prvý dojem aby som zvýšil svoju úspešnosť na obchodných stretnutiach

Lektor:  Mgr. Jana Marinková, MBA, František Šoltýs