Validácia ideí

Kedy?

Kde?

V rámci workshopu účastníci sa dozvedia, ako správne overiť, či ich nápad alebo biznis projekt má potenciál uspieť na trhu, ako správne realizovať kvantitatívny prieskum prostredníctvom osobných rozhovoroch a ako sa vyvarovať zlej interpretácie výsledkov zo získaných dát. Lektor ukáže praktické príklady z praxe na základe svojich skúsenosti z rôznych startupov a podnikateľských projektov.

O lektorovi: 

Andrej Rybovič je zanietený do inovácii a startupov. V minulosti pôsobil ako konzultant vo Vedecko-technologickom parku, ktorý podporoval začínajúcich podnikateľov a startupy v žilinskom regióne. Mal na starosti prípravu inkubačných a akceleračných programov pre inovatívne firmy (SBA, VTP Žilina). So startupom MindBox, ktorého bol spoluzakladateľ, absolvoval 3 mesačný akceleračný program Startup Yard v Prahe. Absolvoval študijné a odborné cesty po inkubátoroch a akcelerátoroch v Európe (Yes Delft, Stardust-DTU) a Izraeli (The Time). Pôsobil ako externý konzultant pre nemeckú poradenskú spoločnosť Founderscope, kde využíval inovatívnu metodiku Gamified Startup pre podporu inovácii vo firmách. Bol spoluorganizátorom Startup Weekend Žilina. Pôsobil ako hosťujúci lektora na univerzite FASTIP v Albánsku.

V súčasnosti pôsobí ako COO v startupe Resitech, v rámci ktorého pomáhal s validáciou nápadu, budovaním tímu a získaním investície.  Od roku 2019 sa stal súčasťou tímu národného projektu Inovujme.sk ako externý hodnotiteľ, ktorý v rámci Ministerstva hospodárstva SR zvyšuje inovačný potenciál Slovenska. Od roku 2016 je odborným konzultantom, mentorom a lektorom v rámci NPC. Mentoroval firmy ako Flexido, Dáždnikovo, Ide o tvoje zdravie, Kompostujme a mnohé ďalšie.

Realizoval viac ako 80 workshopov na rôzne témy. Bol mentorom alebo konzultantom pre viac ako 50 biznis projektov a podnikateľov. Hodnotil viac ako 800 inovačných zámerov.