Projektové riadenie

Kedy?

Kde?

Ciele webinára:

Účastníci sa dozvedia odpovede na tri otázky:
1) Ako súvisí Projektové a Strategické riadenie?
2) Čo znamená  byť agilný a agilne riadiť projekt?
3) Aká je náplň roly manažéra/manažérky v súčasnosti?

Opis webinára:

Webinár posunie účastníkov od klasického chápania projektového riadenia (dodať kvalitný výstup projektu, v rámci stanoveného času a nákladov) ku novej paradigme „Projekt je prostriedok na dosahovanie strategických cieľov a prínosov“.  Účastníci sa dozvedia, ako v  praxi prepojiť dynamické strategické riadenie s inováciami a proaktívnym riadením projektov. Osobitnou témou bude kaskádovanie stratégie počas uskutočňovaných projektov pre účely akcelerácie podnikania.
Súčasný rýchlo sa meniaci svet si vyžaduje rozšírenie tradičných metodík riadenia projektov o agilný prístup. V praxi to znamená neustále prehodnocovanie vytváranej hodnoty pre koncového užívateľa výstupu projektu.  Agilný prístup si vyžaduje postaviť riadenie na nasledovných pilieroch: hodnota, dynamika, dôvera, inovácie a kreativita. Webinár uvedené piliere predstaví na praktických príkladoch.
Úspešný manažér/ka je viac lídrom ako manažérom. Dokáže ľudí motivovať a viesť v kritických situáciách. Úspešný manažér vie, že v tíme má vysoko expertne vzdelaných ľudí a svoju rolu chápe vo vytvorení „samo-riadeného prostredia“ a v spájaní expertov pre dosiahnutie cieľa/účelu projektu. Doba detailného plánovania projektu, príkazov a detailnej kontroly nemá v súčasných agilných projektoch miesto.

Lektor: Rudolf Christopher Takáč je lektor v oblasti projektového riadenia s vyše 20 ročnou praxou. V rokoch 2006 – 2012 pôsobil ako prezident Spoločnosti pre projektové riadenie na Slovensku. Je zakladateľom bezplatných znalostných portálov www.managerport.sk a www.managerport.com (vyše 850 príspevkov). Medzi jeho publikačné aktivity patrí kniha UZDA NA PROJEKT a sada štyroch kníh pre rozvoj detí www.kamkacik.sk. Rudolf prednášal na seminároch (Viedeň, Zürich) a na svetovom kongrese IPMA (Rotterdam). V súčasnej dobre pracuje ako odborný konzultant a lektor v spol. 2BCognitus.