Getting Things Dones

Kedy?

Kde?

 

Getting things done (GTD) – „Mať všetko hotové“ je svetoznáma metóda vytvorená Davidom Allenom na základe jeho dlhoročných skúsenosti s rozvojom osobnej a organizačnej produktivity. Princípy GTD predstavujú komplexný prístup k riadeniu života, pracovného ako aj súkromného.  Je to umenie pracovať a žiť produktívne a bez stresu.

Účinnosť GTD spočíva vo vytvorení a používaní kompletného a aktuálneho zoznamu všetkých svojich záväzkov, ktorý odbremení Vašu myseľ a tá je potom schopná sa jasne sústrediť, zobraziť svet z optimálnych uhlov a vykonávať dôveryhodné voľby o tom, čo v danom okamihu robiť (a nerobiť).

Schopnosť byť produktívny podľa GTD znamená schopnosť optimálne reagovať na prichádzajúce vstupy a byť plne sústredený na prítomný okamih.

GTD v rámci svojho prístupu zahŕňa:

  • zachytenie čohokoľvek a všetkého, čo má Vašu pozornosť do dôveryhodného systému,
  • zatriedenie vykonateľných záležitostí do výstupov a konkrétnych ďalších krokov,
  • zorganizovanie pripomienok a informácií efektívnym spôsobom, do vhodných kategórií, podľa toho, ako a kedy k nim potrebujete pristupovať,
  • udržiavanie aktuálnosti a nadhľadu pravidelným revidovaním šiestich horizontov svojich záväzkov (zámery, vízie, ciele, oblasti zamerania a zodpovednosti, projekty a ďalšie kroky),
  • optimálne zapojenie – výber a realizácia aktivity, ktorá je v zmysle definovaných rozhodovacích kritérií v danom okamihu tá najdôležitejšia.

Súčasťou workshopu budú  aj praktické cvičenia, ktoré účastníci môžu okamžite aplikovať do svojho života – pracovného ako aj súkromného.

Lektor Marek Kogan je certifikovaný GTD tréner a vedie spoločnosť Productivity Partners, ktorá je výhradným poskytovateľom certifikovaných tréningov a konzultácii v metodológii GTD pre Slovenskú a Českú republiku. S metódou GTD sa prvýkrát stretol pred viac ako 10 rokmi, keď pracoval ako manažér útvaru akvizícií korporátnych zákazníkov v spoločnosti T-Mobile. Hľadal vtedy cestu ako byť čo najproduktívnejší bez zbytočného stresu, dosahovať želané výsledky, a zároveň si zachovať čistú myseľ, jasnosť a strategický nadhľad. Odvtedy sa GTD stalo neoddeliteľnou súčasťou jeho dní a pomáha mu s väčšou ľahkosťou zvládať každodenné výzvy pracovného aj súkromného života.