INFRA 3: Rozvoj infraštruktúry a modernizácia vybavenia TU v Košiciach za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu / ITMS: 26250120039

Názov projektu: Rozvoj infraštruktúry a modernizácia vybavenia TU v Košiciach za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu ITMS: 26250120039 Zdroj financovania: Operačný program „Výskum a vývoj“Prioritná os 5. Infraštruktúra vysokých škôlOpatrenie 5.1 Budovanie...

INFRA 2: Zvýšenie kvality vzdelávania na Technickej univerzite v Košiciach prostredníctvom budovania infraštruktúry a modernizácie IKT / ITMS: 26250120022

Názov projektu: Zvýšenie kvality vzdelávania na Technickej univerzite v Košiciach prostredníctvom budovania infraštruktúry a modernizácie IKT ITMS: 26250120022 Zdroj financovania: Operačný program „Výskum a vývoj“Prioritná os 5. Infraštruktúra vysokých škôlOpatrenie...

INFRA 1: Rozvoj infraštruktúry a modernizácia IKT Technickej univerzity v Košiciach s cieľom zlepšenia podmienok a zvýšenia kvality vzdelávania / ITMS: 26250120010

Názov projektu: Rozvoj infraštruktúry a modernizácia IKT na Technickej univerzite v Košiciach s cieľom zlepšenia podmienok a zvýšenia kvality vzdelávania ITMS: 26250120010 Zdroj financovania: Operačný program „Výskum a vývoj“Prioritná os 5. Infraštruktúra vysokých...