EUHubs4Data

Väčšina európskych firiem zaostáva v inováciách založených na dátach. Na vyriešenie tohto problému projekt EUHubs4Data financovaný EÚ vybuduje európsku federáciu Data Innovation Hubs založenú na existujúcich kľúčových hráčoch v tejto oblasti a prepojí sa s dátovými...