Enterprise Europe Network

Názov projektu: EEN.SKČíslo projektu: 101052681Program: Single Market Programme COSMEObdobie realizácie: 1.1.2022-30.6.2025Web: www.uvptechnicom.sk/een; www.een.sk; https://een.ec.europa.eu/Rozpočet projektu: 525 010 Eur (príspevok EK vo výške 319 835 eur)Partneri...

EUHubs4Data

Väčšina európskych firiem zaostáva v inováciách založených na dátach. Na vyriešenie tohto problému projekt EUHubs4Data financovaný EÚ vybuduje európsku federáciu Data Innovation Hubs založenú na existujúcich kľúčových hráčoch v tejto oblasti a prepojí sa s dátovými...